Empresa

A Teleantena ens caracteritzem per oferir un servei especialitzat, ràpid i eficaç pensat per cobrir de manera continuada i permanent la instal·lació, reparació i manteniment.

Inscrits al registre d’instal·ladors de telecomunicacions nº22264. Garantim el compliment de la normativa vigent, l’homologació nacional (REG: 1660) i autonòmica (REG:177) com a empresa instal·ladora de TDT.